Oslo Sukkulentforening

Kaktus og andere sukkulente planter har fengslet menneskene helt siden de første kaktusene ble funnet under utforskingen av det nyoppdagete Amerika. I dag finnes store plantesamlinger over hele verden og stadig oppdages nye planter. Kaktuselskere dyrker sin interesse i lokale foreninger.

I Oslo og på Øslandet har Oslo Sukkulentforening vært et slikt samlingssted i over 25 år. Medlemsmøter, foredrag, utflukter og andre aktiviteter foregår regelmessig. Der utveksles erfaringer og kunnskap, byttes planter, frø osv. Et omfangsrikt bibliotek står til medlemmenes disposisjon. Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer om kaktus, andre sukkulenter eller foreningen.

COM00303.jpg COM00108.jpg COM00063.jpg
Avanthocalycium violaceum Copiapoa spec. Mammillaria meyrani
COM00115.jpg DSC_8533_2.jpg K122-019.jpg
Parodia microsperma v. betanania Harrisia 'jusbertii' Epiphyllum hybr.
(c) Franz.J. Kleinheyer
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.