Harrisia 'jusbertii'

Det føres fortsatt hete diskusjoner om denne plantens navn. Noen hevder at det dreier seg om en hybrid eller kultivar og da skrives det 2. epitetet 'jusbertii'. Et annet eldre navn for denne planten er Eriocereus 'jusbertii'. Heller man til den oppfatning at det er en ekte art må det hete
H. eller E. jusbertii - d.v.s. uten anførselstegn.

COM8411.jpg COM8368_1.jpg DSC_8535_1.jpg
COM8495_1.jpg Blomsten til høyre er ca. 30 cm i Ø. Harrisia kan dyrkes i nærmest alle mulige substrater og blir stor selv i små potter. Tåler lave temperaturer om vinteren. Egner seg ypperlig til poding. DSC_8533_1.jpg
ARG1146.jpg < Harrisia pomamensis og Harrisia bonplandii > på vokseplassen i Argentina ARG1854.jpg
(c) Franz J. Kleinheyer
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.