Harrisia 'jusbertii'

Det føres fortsatt lange diskusjoner om denne kaktus riktige navn. Noen hevder at det dreier seg om en hybrid eller kultivar. I så fall må navnet skrives 'jusbertii'. Et eldre navn brukes også, nemlig Echinocereus 'jusbertii'. Heller man til den oppfatning at dette er en ekte art må det hete Harrisia jusbertii resp. Echinocereus jusbertii - uten anførselstegn.

COM8411.jpg COM8368_1.jpg DSC_8535_1.jpg
COM8495_1.jpg Blomsten til høyre er ca. 20 cm i Ø. H.j. kan dyrkes i alle mulig slags substrater og selv i små potter kan den bli ganske stor. Tåler lave temperaturer om vinteren. Egner seg godt til poding. DSC_8533_1.jpg
ARG116.jpg < Harrisia pomanensis - i habitat i Argentina - Harrisia bonplandii > ARG1854.jpg
(c) Franz J. Kleinheyer
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.